image
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > informace k 1.etapě opravy místní kaple

informace k 1.etapě opravy místní kapleVzhledem k nedostatku finančních prostředků na kompletní opravu
kaple je nutné práce etapizovat.V první etapě se provedou práce,které zabrání postupování chátrání objektu.Konkrétně se jedná o statické zajištění objektu ocelovými lany,ve dvou výškových úrovních,když přesné umístění lan a jejich dimenze budou určeny statickým výpočtem.Toto statické zajištění zabrání vzniku obtížně opravitelných nebo zcela neopravitelných poruch.
Další nezbytnou součástí této etapy prací je výměna střešní krytiny.Stávající krytina je na hranici životnosti,do objektu začíná zatékat.Zatím se nepředpokládá výměna krovu.Jako střešní krytina se opět použijí maloformátové střešní pálené tašky Tondach,typ Bobrovka,povrchová úprava Engoba,barva přírodní,cihlová.
V této etapě se také provede výměna hromosvodu.

foto-kaple Nanebevzetí Panny Marie