image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů odkaz zde.

 

Oznámení o vyhlášení nového právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Zábeštní Lhota o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vyhláška 2/2022 v PDF verzi

Oznámení o vyhlášení nového právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Zábeštní Lhota, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Zábeštní Lhota

Vyhláška 3/2022 v PDF verzi

Oznámení o vyhlášení nového právního předpisu - Nařízení obce Zábeštní Lhota, kterým se ruší Obecně závazná vyhláška obce Zábeštní Lhota č. x/1995, o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Nařízení 2/2023 v PDF verzi

Oznámení o vyhlášení nového právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Zábeštní Lhota o místním poplatku ze psů

Vyhláška 3/2023 v PDF verzi

Oznámení o vyhlášení nového právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Zábeštní Lhota o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška 4/2023 v PDF verzi

Oznámení o vyhlášení nového právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Zábeštní Lhota o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyhláška 5/2023 v PDF verzi

 

Důležité zákony a usnesení

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech