image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecne zavazna vyhlaska c 22015.doc

24.5.2015

OZV 1-2015_system_shromazdovani_KO.doc

1.4.2015

OZV 1 2013.pdf

1.1.2013

OZV 2 2013.pdf

1.1.2013

OZV 3 2013.pdf

1.1.2013

OZV 4 2013.pdf

1.1.2013

OZV 5 2013.pdf

1.1.2013

OZV č.5/2002 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

15.6.1998

OZV č.6/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2002

OZV 1/2003 zabezpečení veřejného pořádku a udržování čistoty veřejných prostranství 
29.4.2003

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách