image
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Dotace

Dotace 

 

Program na podporu JSDH 2021

 „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí" 

Na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákupu věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH finančně přispíval Olomoucký kraj na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 2021/02378/OKH/DSM ze dne 27. 7. 2021 a to ve výši 11.000 Kč.

Dotace byla použita na pořízení motorové řetězové pily s příslušenstvím.


 

Částečná úhrada výdajů na akci "Zábeštní Lhota vodovod"

Akce  „Zábeštní Lhota vodovod “ byla finančně podpořena dotací v rámci dotačního  programu Olomouckého kraje „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2019“ z dotačního titulu č. 1 Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ ze dne 28. 6. 2019 o poskytnutí dotace na akci „Zábeštní Lhota vodovod ve výši 400 000,- Kč.

 

Logo Oc kraje

                                       

Částečná úhrada výdajů na výměnu betonových schodů 

Akce  „Výměna betonových schodů do sportovního areálu v Zábeštní Lhotě“ byla finančně podpořena dotací v rámci Programu obnovy venkova 2018 Olomouckého kraje  - dotační titul č. 1 - Podpora budování a  obnovy infrastruktury obce a to částkou 150.000,- Kč. Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem.                                                                

Logo Oc kraje

 

Částečná úhrada výdajů na výměnu dveří a okenic v budově na sportovním hřišti v Zábeštní Lhotě v roce 2017

program obnovy venkova 2017.jpgOlomoucký kraj částečně přispěl na úhradu výdajů na výměnu 2 ks dveří na WC a 1 ks vstupních a 2 ks okenic v budově na sportovním hřišti v obci Zábeštní Lhota ve výši 60 000,- Kč

wc WC oprava

okeniceokenice_opravaokenice detail

 

Částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti JSDH z Olomouckého kraje

logo Olomoucký krajOlomoucký kraj přispěl částkou 12.000,- Kč. na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti JSDH Zábeštní Lhota.

Příspěvek lze použít na pořízení - přilba PAB FERE 04 luminiscenční a zásahové rukavice Tiffany

Hasičské vybavení