image
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Současnost

Současnost

Zábeštní Lhota

Obec Zábeštní Lhota leží 12 km od okresního města Přerova  na výšině. Je obklopena ze všech stran lesem.

Lhotský katastr měří 148 ha. Obec leží ve výšce 293 m nad mořem.Obec Zábeštní Lhota patří mezi starší osady. První zprávy o ní jsou v zemských deskách  olomouckých  knih z r. 1397. Název je zřejmě odvozen od názvu mlýna, který leží na cestě od Penčic a patří též k Zábeštní Lhotě. Mlýn se jmenuje "Bešť" a obec leží za Beštěm, takže Zábeštní Lhota.

Obecní úřad sídlí v budově č. 13 v horní části obce. V této budově je obchod smíšeného zboží a požární zbrojnice. U budovy OÚ stojí stará lípa uznaná jako památný strom,  její stáří se odhaduje na 300 let. Je součásti života v obci. Obec oslavila v roce 1997 malými oslavami v době hodů  - 600 let od jejího založení.

Významnou stavbou v dolní části obce je kaple zasvěcena "Na nebe vzetí Panny Marie" s věžními hodinami, a dále pamětní deska k uctění památky obětí padlých v 1.světové válce. V lese, směrem k Penčicím je památník padlých ve 2.světové válce.

Obec Zábeštní Lhota se odtrhla od střediskové obce Prosenice a osamostatnila se v roce 1990. Nyní pracuje v obci 5 členné zastupitelstvo obce.

Obecní úřad má jednu zaměstnankyni p.účetní OÚ zaměstnanou na částečný úvazek.

Obecní znak a vlajka

Dne 31. 5. 2017 byl udělen naší obci předsedou Poslanecké sněmovny p. Hamáčkem znak a vlajka  obce .

Ikonografický význam navrženého obecního znaku(všech čtyřech barev Štítů a použitých stříbrných a zlatých obecních figur) je následující:

znak   vlajka

Modrá představuje mariánskou barvu víry(dle zasvěcení místní kaple),oblohu i vodu Říky (potoka na severní hranici katastru.) Červená vzchází z erbu rytířů z Vrchlabí (někdejší vrchnosti v 15. až 16. století). Zelená je barvou naděje a venkova (lesů,polí, přírody a krajiny). Černá půdy(země),ale i starých dřevěných (roubených)staveb. Lilie v modrém poli štítu zastupuje atriíbut Panny Marie (její kapli)Hlava psa (s obojkem) v červeném poli obecního znaku je erbovním znamením rytířů z Vrchlabí (významných majitelů) Sekera a radlice převzatá z původní vesnické pečeti (z roku 1660). Mlýnské kolo pak jednoznačným symbolem mlýna Bešť, který dal obci jméno.

Blason(čili odborný heraldický slovni popis,dle něhož musí být každý zkušený heraldik schopný nakreslit,aniž by nutně musel vidět předlohu)

proto může znít takto:

Modro-červeno-zeleno-černě kosmo čtvercoví štít.V modrém poli stříbrná lilie,Červeném stříbrná hlava psa se zlatým jazykem a obojkem,zeleném stříbrná Radlice vedle stříbrné sekery na zlatém topůrku,černém zlaté mlýnské kolo

Úřední hodiny jsou v pondělí od 16.00 hod. do 18.00 hodin. V této budově je také obchod smíšeného zboží, požární zbrojnice a knihovna. Výpůjční doba v knihovně je v pondělí od 16.00 hod. do 18.00 hodin. Ve výpůjčkách jsme na 1.místě v okrese Přerov. V obci nejsou žádné obecní byty, ani byty jiných organizací. Zástavba v obci je tvořena rodinnými domy k bydlení a některé slouží jen k rekreačním účelům.Je zde 63 obytných domů a 160 obyvatel trvale žijících,
a 33 rekreačních chat.

Doprava je zde omezena. Linka ČSAD Zábeštní Lhota - Přerov byla omezena a sloučena s linkou Velký Újezd. V dopoledních hodinách je doprava nejvíce omezena. Autobus do Přerova je de v 7.00 hodin a potom až ve 13,00 hodin a dále v 15.10 hod. odjíždí do Přerova a potom až ve 21.05 hodin. Základní dopravní obslužnost je zajištěna. Občané využívají také linky Přerov - Tršice  do Penčic.

V naší obci není škola ani mateřská školka. Děti dojíždějí do školy do Prosenic, kde je základní škola od 1.-5. třídy a potom přecházejí do Přerova. Do školky dojíždějí do Buku a do Prosenic.

Jedinou organizací, která pracuje v obci je SDH, která byla založena již v r.1933. Členové SDH se účastní soutěží , dodržují zvyk vodění medvěda - Ostatky, pořádají hodovou zábavu.

V obci byla v 80. letech dokončena kanalizace se 2 biologickými rybníky.

  • v r. 1994 byl vybudován veřejný vodovod
  • v r. 1996 byl vybudován plynovod
  • v r. 1997 byla vybudována digitalizace telefonní sítě
  • v r. 2006 byl zřízen internet Wifi

V obci jsou 2 SHR a několik živnostníků.

Pravidelné akce v obci

Vodění medvěda - Ostatky pořadatel  SDH
Den matek pořadatel  obec
Mezinárodní den dětí pořadatel  obec, SDH
Hodová zábava  pořadatel  SDH, obec
Mikulášská nadílka pořadatel  obec
Vítání občánků pořadatel  obec

Plán na volební období 2018-2020

Oprava budov OÚ, zvelebení obce, oprava místních komunikací,udržování místních tradic.