image
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Současnost

Současnost

Zábeštní Lhota

Obec Zábeštní Lhota leží 12 km od města Přerova na výšině. Je obklopena ze všech stran krásnými lesy a čistou okolní přírodou.

Lhotský katastr měří 148 ha. Obec leží ve výšce 293 m nad mořem. Obec Zábeštní Lhota patří mezi starší osady. První zprávy o ní jsou v zemských deskách  olomouckých knih z r. 1397. Název je zřejmě odvozen od názvu mlýna, který leží na cestě od Penčic a patří též k Zábeštní Lhotě. Mlýn se jmenuje "Bešť" a obec leží za Beštěm, tudíž Zábeštní Lhota.

Obecní úřad sídlí v budově č. 13 v horní části obce. V této budově je obchod smíšeného zboží a požární zbrojnice. U budovy OÚ stojí stará lípa uznaná jako památný strom,  její stáří se odhaduje na cca 300 let. Je součástí života v obci. Obec oslavila v roce 1997 malými oslavami v době hodů  - 600 let od jejího založení.

Významnou stavbou v dolní části obce je kaple zasvěcena "Nanebevzetí Panny Marie" s věžními hodinami, a dále pamětní deska k uctění památky obětí padlých v 1.světové válce. V lese, směrem k Penčicím, je památník padlých ve 2. světové válce.

Obec Zábeštní Lhota se odtrhla od střediskové obce Prosenice a osamostatnila se v roce 1990. Nyní pracuje v obci 5 členné zastupitelstvo obce.

Obecní úřad nemá žádné zaměstnance.

Obecní znak a vlajka

Dne 31. 5. 2017 byl udělen naší obci předsedou Poslanecké sněmovny znak a vlajka obce.

Ikonografický význam navrženého obecního znaku (všech čtyřech barev Štítů a použitých stříbrných a zlatých obecních figur) je následující:

 

znak   vlajka

 

Modrá představuje mariánskou barvu víry (dle zasvěcení místní kaple), oblohu i vodu Říky (potoka na severní hranici katastru.) Červená vzchází z erbu rytířů z Vrchlabí (někdejší vrchnosti v 15. až 16. století). Zelená je barvou naděje a venkova (lesů, polí, přírody a krajiny). Černá půdy (země), ale i starých dřevěných (roubených) staveb. Lilie v modrém poli štítu zastupuje atriíbut Panny Marie (její kapli). Hlava psa (s obojkem) v červeném poli obecního znaku je erbovním znamením rytířů z Vrchlabí (významných majitelů). Sekera a radlice je převzatá z původní vesnické pečeti (z roku 1660). Mlýnské kolo pak jednoznačným symbolem mlýna Bešť, který dal obci jméno.

Blason (čili odborný heraldický slovní popis,dle něhož musí být každý zkušený heraldik schopný nakreslit, aniž by nutně musel vidět předlohu), proto může znít takto: Modro-červeno-zeleno-černě kosmo čtvercový štít. V modrém poli stříbrná lilie, v červeném stříbrná hlava psa se zlatým jazykem a obojkem, v zeleném stříbrná Radlice vedle stříbrné sekery na zlatém topůrku a v černém zlaté mlýnské kolo.

 

Úřední hodiny jsou v pondělí od 16.00 hod. do 18.00 hodin. V této budově je také obchod smíšeného zboží, požární zbrojnice a knihovna. Výpůjční doba knihovny je v pondělí od 16.00 hod. do 18.00 hodin. Ve výpůjčkách jsme na 1.místě v okrese Přerov. V obci nejsou žádné obecní byty, ani byty jiných organizací. Zástavba v obci je tvořena rodinnými domy k bydlení a některé slouží jen k rekreačním účelům. Je zde 63 obytných domů se 176 obyvateli trvale žijících a 33 rekreačních chat.

Doprava je zde omezena a linka Zábeštní Lhota - Přerov byla sloučena s linkou Velký Újezd. Autobus do Přerova jede ve všední dny v 4:40, 5:54, 6:57, 12:55, 14:00, 15:15 a 21:04. Autobus do Zábeštní Lhoty z Přerova jede ve všední dny v 6:25, 10:30, 13:30, 14:50, 16:15, 18:40 a 22:30. Víkednové spoje odjíždí v časech:  Zábeštní Lhota - Přerov 7:21, 13:24 a 18:38; Přerov - Zábeštní Lhota 11:00, 14:45 a 17:15. Základní dopravní obslužnost je zajištěna. Občané využívají také linky Přerov - Tršice  do Penčic.

V naší obci není škola ani mateřská školka. Děti dojíždějí do školy do Prosenic, kde je základní škola od 1. do 5. třídy a potom přecházejí do Přerova. Do školky dojíždějí do Prosenic.

Jedinou organizací, která pracuje v obci je SDH, která byla založena již v roce 1933. Členové SDH se účastní soutěží, dodržují zvyk vodění medvěda - Ostatky, pořádají hodovou zábavu.

V obci byla v 80. letech dokončena kanalizace se 2 biologickými rybníky.

  • v r. 1994 byl vybudován veřejný vodovod
  • v r. 1996 byl vybudován plynovod
  • v r. 1997 byla vybudována digitalizace telefonní sítě
  • v r. 2006 byl zřízen internet Wifi

V obci jsou 2 SHR a několik živnostníků.

Pravidelné akce v obci

Vodění medvěda - masopustní průvod pořadatel  SDH
Pálení čarodějnic pořadatel  obec
Den matek a den dětí pořadatel  obec, SDH
Hodová zábava  pořadatel  SDH, obec
Rozsvícení vánočního stromečku - Zahájení adventu pořadatel  obec
Mikulášská nadílka pořadatel  obec, SDH
Vánoční koncert v kapli pořadatel  obec
Vítání občánků pořadatel  obec