image
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Zajímavosti obce

Zajímavosti obce

Obecní Úřad Zábeštní Lhota

Obecní Úřad Zábeštní Lhota

V přízemí je umístěn obchod, sociální zařízení a místnost, kde se schází spoluobčané. V 1. poschodí najdete místní knihovnu, kancelář starostky a zasedací místnost obecního úřadu.
V roce 2006 proběhla rekonstrukce fasády, izolace a výstavba přístřešku k posezení pod památnou lípou. Před fasádou byla vyměněna všechna okna a dveře včetně výloh v obchodě. Kolem budovy je udělán vyvýšený chodník.

Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice je součástí budovy Obecního úřadu. Místní hasiči jsou dobrovolníci, ale působí jako nejaktivnější spolek v obci. Hasičská zbrojnice prošla také rekonstrukcí.

 

Budova na hřišti

Budova na hřišti

Budova na hřišti slouží ke sportovnímu a kulturnímu využití. Pravidelně se zde pořádají významné místní akce, z nichž nejznámnější jsou hodové slavnosti vždy v srpnu.

 

 

 

Kaple

 

Kaple prošla opravou a to ve 4 etapách od roku 2009 do 2012.

http://cestamipromen.cz/promeny-2018/750-zabestni-lhota-kaple-nanebevzeti-panny-marie

Kaple
Kaple Nanebevzetí P. Marie je v majetku obce. Nejedná se o nemovitou kulturní památku, není ani součástí památkové zóny či ochranného pásma.
Místní kaple je zasvěcena sv. Marii. Na vánoce zde probíhá setkání občanů s vystoupením místních dětí a společným zpěvem koled.

Lípa velkolistá - tilia platyphyllos

Lípa velkolistá
Solitérně rostoucí lípa u křižovatky uprostřed obce. Výška asi 10 m, stáří je udáváno přes 300 let. Ve čtyřech metrech se kmen dvojí. Dle vyjádření pamětníků byla před cca čtyřiceti lety menší rána v rozdvojení zalita asfaltem. Kmen je pravděpodobně, jako u většiny tak starých stromů, dutý, ale zvenší není nijak poškozený. Spolu s nově vybudovaným posezením slouží k odpočinku a setkání občanů obce.