image
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Zajímavosti obce

Zajímavosti obce

Obecní Úřad Zábeštní Lhota

Obecní Úřad Zábeštní Lhota

V přízemí je umístěn obchod, sociální zařízení a místnost, kde se schází spoluobčané a naše hudební těleso. V 1.poschodí najdete Knihovnu, kancelář a zasedací místnost obecního úřadu.
V roce 2006 proběhla rekonstrukce fasády, izolace a výstavba přístřešku k posezení pod naší lípou. Před fasádou byla vyměněna všechna okna a dveře včetně výloh v obchodě. Kolem budovy je udělán vyvýšený chodník.

Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice je součástí budovy Obecního úřadu. Místní hasiči jsou dobrovolníci ale působí jako nejaktivnější spolek v obci.Hasičská zbrojnice prošla také rekonstrukcí.

 

Budova na hřišti

Budova na hřišti

Budova slouží ke sportovnímu a kulturnímu využití.Rovněž byla opravena jak z venku tak ze vnitř.

 

 

 

 

Kaple

 

Kaple prošla opravou a to ve 4.etapách od roku 2009 do 2012.

http://cestamipromen.cz/promeny-2018/750-zabestni-lhota-kaple-nanebevzeti-panny-marie

Kaple
Kaple Nanebevzetí P.Marie je v majetku obce.Nejedná se o nemovitou kulturní památku,není ani součástí památkové zony či ochranného pásma. Objekt je zchátralý, několik desetiletí na něm nebyly prováděny žádné stavební práce ani běžná údržba. Jeho ponechání v současném stavu hrozí vznikem nenapravitelného poškození.V případě, že se neprodleně zahájí práce, které zabrání další degradaci objektu(statika,střecha), budou náklady na celkovou opravu objektu ještě přijatelné.
Místní kaple je zasvěcena sv.Marii. Na vánoce zde probíhá setkání občanů s vystoupením místních dětí, společným zpěvem koled.
Rekonstukce kaple je jako jeden z cílů nynějšího zastupitelstva.

Lípa velkolistá - tilia platyphyllos

Lípa velkolistá
Solitérně rostoucí lípa u křižovatky uprostřed obce. Výška asi 25 m,stáří je udáváno přes 250 let. Ve čtyřech metrech se kmen dvojí. Dle vyjádření pamětníků byla před cca čtyřiceti lety menší rána v rozdvojení zalita asfaltem. Kmen je pravděpodobně, jako u většiny tak starých stromů, dutý, ale zvenší není nijak poškozený. Spolu s nově vybudovaným posezením slouží k odpočinku a setkání občanů obce v dnešním uspěchaném světě.