image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Zábeštní Lhota

2. Důvod a způsob založení

Obec Zábeštní Lhota (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Zábeštní Lhota
  Zábeštní Lhota 13
  751 27 Penčice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Zábeštní Lhota
  Zábeštní Lhota 13
  751 27 Penčice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí             16:00 - 18:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka:          +420 581 228 746
  mobilní telefon:     +420 606 761 332

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zabestnilhota.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Zábeštní Lhota
  Zábeštní Lhota 13
  751 27 Penčice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  zabestnilhota@tiscali.cz

 • 4.8 Datová schránka

  gfsbzmt

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1882975399/0800

6. IČO

00600873

7. DIČ

00600873, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9.  Žádosti a informace 

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021.pdf

Žádost č. 1 2021.pdf

Odpověď k žádosti č. 1 2021.pdf

Žádost č. 2 2021.pdf

Odpověď k žádosti č. 2 2021.pdf

Výroční zpráva za rok 2020.pdf

Žádost 1 2020.pdf

Odpověď k žádosti 1 2020.pdf

Žádost 2 2020.pdf

Odpověď k žádosti 2 2020.pdf

Výroční zpráva za rok 2019.pdf

Žádost 1 2019.pdf

Odpověď k žádosti 1 2019.pdf

Výroční zpráva za rok 2018 .pdf

Žádost o poskytnutí inf.pdf

Odpověď k žádosti 1 2018.pdf

Výroční zpráva za rok 2017.pdf

Výroční zpráva za rok 2016.pdf

Výroční zpráva za rok 2015.pdf

ČMS 2.pdf

ČMS 3.pdf

ČMS 4.pdf

REMA AOS.pdf

Kross s.r.o..pdf


Další informace:

Poskytnuté informace:

Spolek pro odhal.a medial.koruce -UPLACENI.cz 2019.pdf

Poskyt.informací .doc

Sdělení investič.plánu na rok 2017.pdf 

Třídění odpadů2.pdf

Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Informování občanů o odpadovém hospodářství